RIJSBERGEN – 1600 landbouwwerktuigen, variërend van zicht tot tractor zijn te vinden in de Karkooi in Rijsbergen.

Al deze spullen worden de komende zes maanden genummerd, gefotografeerd en gedocumenteerd. Renate van de Weijer en Margje van Vugt van Europian Ethnology Projects (EEP) zijn gisteren met die klus begonnen. Van de Weijer, historicus van beroep: “De collectie is bijzonder, omdat alle attributen nog echt gebruikt kunnen worden. De vrijwilligers van de Karkooi vertellen ons hoe en waarom juist deze werktuigen gebruikt werden.”Van de Weijer en Van Vugt vergelijken de verzamelde gegevens met collecties van andere musea en doen literatuuronderzoek. Het is een uniek project omdat het de eerste keer is, dat een collectie landbouwgereedschap van dit formaat wordt geïnventariseerd.

Uiteindelijk volgt een cultureel historische waardebepaling van de collectie van de Karkooi. Van de Weijer benadrukt dat de waarde van de collectie niet in geld kan worden uitgedrukt.Koos Antonissen (conservator van de Karkooi), Charles Luijten (initiatiefnemer van de Boerendag) en Riet Hereijgers (secretaris van de stichting) werken nauw samen met EEP. Zij vertellen de verhalen die voor Van de Weijer en Van Vugt zo belangrijk zijn, bijgestaan door andere vrijwilligers van werkgroep de Karkooi.EEP maakt geen beleidsplan maar geeft wel hints hoe in de toekomst met de unieke collectie omgegaan kan worden.

Daarbij staat voorop dat de Stichting Boerendag de collectie graag voor educatieve en recreatieve doeleinden wil blijven gebruiken. Bezoekende schoolkinderen zien met eigen ogen hoe de boeren in vroeger tijden leefden.

Er is sowieso veel belangstelling voor het verleden. Ook ouderen komen graag langs. Maar in de huidige huisvesting wordt het steeds moeilijker bezoekers te ontvangen. De ruimte is te klein voor vrijwilligers om onderhoud aan de werktuigen te doen en daarnaast de attributen goed tentoon te stellen. Bovendien groeit de collectie nog steeds.

Er zijn plannen voor nieuwbouw op de huidige locatie aan de Tiggeltsebergstraat. Daarvoor is veel geld nodig. De waardebepaling waaraan gisteren een begin is gemaakt, zal helpen bij sponsorwerving, is de gedachte.

Van de Weijer en Van Vugt van het in Den Bosch gevestigde EEP, komen naar verwachting eens per week naar Rijsbergen voor het voorbereidende werk. Het documenteren en vergelijken met andere collecties zal vooral in Den Bosch gebeuren.

Over zes maanden is het 36.000 euro kostende project gereed. De provincie Noord-Brabant draagt 27.000 euro bij en de gemeente Zundert betaalt de overige 9.000 euro.