Nieuws

Eerste steenlegging verbouwde Karkooi Rijsbergen een feit

4 juli 2019 - Marijke Verhulst (Ons West Brabant)

Op de foto Jos van Rijckevorsel (l) en Charles Luijten. Foto: Erwin Martens

Op de foto Jos van Rijckevorsel (l) en Charles Luijten. Foto: Erwin Martens

Woensdagmiddag werd officieel de eerste steen gelegd tijdens de verbouwing van de Karkooi in Rijsbergen. In het vroege voorjaar is na een lange voorbereiding begonnen met de verbouwing van het Boerendagmuseum in oprichting.

 
Daarnaast zal de Heemkundige Kring ‘De Drie Heerlijkheden’ in december ook in deze nieuwe huisvesting van Stichting Boerendag Rijsbergen intrekken. De grondlegger van de Boerendag Charles Luijten en bestuurslid Jos van Rijckevorsel hebben woensdag officieel de eerste steen gelegd. Namens de gemeente Zundert was wethouder Twan Zopfi hierbij aanwezig.
 

De onthulling van een gedenksteen door oprichter Charles Luijten en oud-voorzitter Jos van Rijckevorsel van de Boerendag betekent het officiële startsein voor de renovatie van het Boerendagmuseum ‘de Karkooi’. Over een jaar moet de verbouwing klaar zijn.
 
De tijd was rijp. Het gebouw aan de Tiggeltsebergstraat had onvoldoende capaciteit om een waardig Boerendagmuseum te huisvesten. Ruim twaalf jaar is de oude kippenstal de thuisbasis van de organisatie van de Boerendag.

,,Wat ooit begon als een opslagplaats voor boerenkarren, oude handwerktuigen en materialen werd een museum, maar om alles goed te kunnen laten zien moet er wel genoeg ruimte zijn”, vertelt de huidige voorzitter Riet Hereijgers aan de ruim veertig aanwezigen.

Voor Luijten was de onthulling van de steen een bijzonder moment. De Boerendag was 43 jaar geleden immers zijn idee. ,,Als je ziet hoe het evenement in al die jaren gegroeid is. En met deze verbouwing erbij: echt subliem.” De verbouwing wordt volledig door vrijwilligers uitgevoerd.

,,Het doel is nu om ons voor te bereiden op de toekomst van het evenement. We willen het heden naast het verleden zetten”, legt Van Rijckevorsel uit. ,,Uiteindelijk hopen we dat bezoekers ook na de Boerendag in augustus de weg naar de vernieuwde Karkooi vinden.”

Naast een museum voor de Boerendag neemt vanaf december de Heekundekring De Drie Heerlijkheden haar intrek in de Karkooi omdat zij museum De Weeghreyse moeten verlaten.

Beide partijen kijken uit naar deze samenwerking. ,,We hopen dat we met gezamenlijke en thematentoonstellingen een verbinding tussen de oude en nieuwe generatie kunnen maken”, vertelt Toon van den Berg namens de Heemkundekring. Wanneer de renovatie klaar is krijgt De Drie Heerlijkheden bijna 60 vierkante meter aan tentoonstellingsruimte.


 Foto: Addo Sprangers

Foto: Addo Sprangers

RIJSBERGEN – De Karkooi, thuishaven van Stichting Boerendag Rijsbergen én Boerendag Museum in wording, ondergaat sinds het vroege voorjaar een ware metamorfose. Afgelopen woensdagmiddag werd hieraan een officieel tintje gegeven middels een symbolische eerste steenlegging.

De handeling vindt plaats onder het toeziend oog van enkele tientallen belangstellenden. Wegens persoonlijke omstandigheden een week later dan aanvankelijk gepland, maar dat maakt het moment er niet minder historisch om.

Gebaar

Charles Luijten, grondlegger van de Boerendag, en Jos van Rijckevorsel, bestuurslid sinds 1977, krijgen de eer om de steen te onthullen door het neerhalen van een vlag met daarop het logo van de Boerendag Rijsbergen. Tot hun eigen verwondering kunnen zij hun eigen namen gegraveerd in de steen teruglezen. “Een fantastisch gebaar”, aldus Charles Luijten. Om er niet veel later nadrukkelijk aan toe te voegen: “De Boerendag en De Karkooi zijn verdiensten van álle vrijwilligers. In je eentje kun je niets. ”

Bestuurslid Riet Hereijgers echter vindt het eerbetoon aan Luijten en Van Rijckevorsel niet meer dan terecht. In haar welkomstwoord schetst ze hoe Charles Luijten in 1977 hoogstpersoonlijk de Boerendag in het leven riep na een aankondiging dat de 25ste editie van de jaarlijkse fokveedagen de laatste zou zijn. Samen met Toon Hartman, burgemeester van de toen nog zelfstandige Gemeente Rijsbergen, richtte hij een werkgroep op die de basis zou leggen voor het evenement dat de Boerendag vandaag de dag is. “De eerste editie vond bijna recht voor de deur van Charles plaats”, weet ze. “Aan de Nassaustraat, waar het beeld van de koe Victoria 2 staat. Vanwege verschillende virussen werd uiteindelijk een streep gezet door de fokveekeuringen, maar vee is nog altijd onderdeel van de Boerendag.”

Locaties

Dat laatste geldt eveneens voor de optocht tijdens de Boerendag, waarbij onder andere karren, wagens, huisraad en gebruiksvoorwerpen de revue passeren. Stuk voor stuk goederen die ook moeten worden opgeslagen. Stichting Boerendag Rijsbergen beschikte daartoe door de jaren heen over verschillende locaties. Van de voormalige kaasfabriek (de locatie waar nu de Boerenbond is gevestigd) ging het naar een schuur aan de Laguitensebaan. In 1995 volgde een verhuizing naar een loods aan de Tiggeltsebergstraat, nadat deze door de Gemeente Rijsbergen was aangekocht en weer doorverkocht aan de Stichting Boerendag Rijsbergen. Die realiseerde er aan de achterzijde een werkplaats. Maar ook op deze locatie, bekend als De Karkooi, groeide de Stichting Boerendag Rijsbergen door de almaar uitdijende collectie historische spullen uit haar jasje. Via de grote verbouwing die nu plaatsvindt – en waarmee zeer royaal ruimte wordt gecreëerd – kan de Stichting Boerendag Rijsbergen weer positief vooruitblikken.

Goud

Riet Hereijgers: “In het Boerendag Museum willen we straks via wisselende tentoonstellingen het Brabantse erfgoed presenteren aan scholieren om hen hiermee kennis te laten maken. Senioren kunnen er herinneringen ophalen aan vroeger tijden. Het is fantastisch dat we De Karkooi nu zo kunnen opknappen, ondanks onze beperkte financiële middelen. Wat dat betreft zijn onze vele vrijwilligers goud waard.”

Parel

Lovende woorden klinken er ook uit de mond van wethouder Twan Zopfi. “Het is belangrijk dat het verenigingsleven een goede basis krijgt”, zegt hij. “Het meekrijgen van cultuur en historie, via de Boerendag, draagt daaraan bij. De jeugd heeft de toekomst.” Hij verwijst naar het in februari van dit jaar door studenten van Breda University of Applied Science gepresenteerde rapport ‘Het verhaal van Rijsbergen’, het resultaat van een in opdracht van de Gemeente Zundert verricht onderzoek naar het culturele erfgoed van Rijsbergen om de rijke geschiedenis van het dorp onder de aandacht te brengen. “De Boerendag wordt hierin omschreven als één van de vijf parels van Rijsbergen.”

Heemkundige Kring

De metamorfose van De Karkooi is ook goed nieuws voor Heemkundige Kring De Drie Heerlijkheden. Zij moest met haar Museum De Weeghreyse, nu nog gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Rijsbergen, uitzien naar een andere locatie. Projectontwikkelaars Maas-Jacobs en Somnium Real Estate, eigenaren van het pand, zijn namelijk bezig met plannen voor herbestemming. Heemkundige Kring De Drie Heerlijkheden krijgt straks – naar verwachting dit jaar nog – onderdak in De Karkooi. “Boerenhistorie en heemkunde, een mooie combinatie “, vindt secretaris Twan van Duijnhoven van de Heemkundige Kring. “Dat zou best wel eens een spin-off kunnen geven.”


Aanpak Karkooi in Rijsbergen geen overbodige luxe

4 april 2019 - Addo Sprangers (De Zundertse Bode)

Vrijwilligers zijn druk in de weer met De Karkooi 2.0. (Foto: Charles Luijten)

Vrijwilligers zijn druk in de weer met De Karkooi 2.0. (Foto: Charles Luijten)

RIJSBERGEN – De Karkooi op de Tiggeltseberg wordt momenteel stevig onder handen genomen. Het blijkt bepaald geen overbodige luxe. Sterker nog: het was hoog tijd om aan iets te doen aan onder meer de hoge vochtigheidsgraad, lekkages, versleten sanitaire voorzieningen, ruimtegebrek en de afwezigheid van isolatie.

Al vier maanden is het drie tot vier dagen per week alle hens aan dek bij de Stichting Boerendag om aan al die gebreken een eind te maken. Alles bij elkaar een hels karwei dat onder aanvoering van Wil Hereijgers en Jac Mouws en met hulp van nog meer andere vrijwilligers wordt uitgevoerd. De kosten lopen inmiddels naar de 200.000 euro. Voor Stichting Boerendag, die geen subsidie ontvangt, een aanzienlijk bedrag.

Juichstemming

De Karkooi, voorheen een montagewerkplaats van de familie Buckens, werd door de oude gemeente Rijsbergen ten behoeve van de Stichting Boerendag aangekocht. De laatste nam deze van de gemeente op 1 juli 1996 over voor een koopprijs die ettelijke tienduizenden guldens lager lag dan de gemeente Rijsbergen er in eerste instantie voor had betaald. Er heerste dan ook een juichstemming bij het bestuur van de Stichting Boerendag en bij haar vrijwilligers. Het moge duidelijk zijn dat niemand bij de Stichting Boerendag zat te wachten op een gemeentelijke herindeling per 1997. De door de oude Gemeente Rijsbergen toegezegde garantiesubsidie bij een financieel tegenvallende Boerendag werd immers door de nieuwe Gemeente Zundert niet overgenomen. Aan de facilitaire bijstand die de Gemeente Rijsbergen twintig jaar lang had verleend kwam eveneens een einde.

Indeling

Het uit asbestplaten bestaande dak van 1.100 m2 is vervangen door een nieuwe bedekking inclusief isolatie. In een reeds eerder voltooide nieuwe aanbouw zijn een keuken, het magazijn en afzonderlijke werkplaatsen voor hout- en constructiewerkzaamheden gerealiseerd. Het voorfront werd onlangs gesloopt. Hiervoor een nieuwe in de plaats komt. Voor de opslag van het legendarisch agrarisch materiaal, het houden van tentoonstellingen en ontvangsten c.q. bijeenkomsten komen speciale compartimenten. Kortom: er moet op vrijwillige basis nog heel wat werk verzet worden. Vers van de pers is dat de Heemkundige Kring De Drie Heerlijkheden in haar zoektocht naar een nieuwe locatie uit de brand is geholpen. Zij krijgt straks onderdak in De Karkooi en is daar erg gelukkig mee.

BIJDRAGE CHARLES LUIJTEN


Boerendag: laatste loodjes zijn het zwaarst voor vrijwilligers De Karkooi

4 augustus 2017 - Charles Luijten / De Zundertse Bode

RIJSBERGEN – Nog enkele dagen resten om alles wat op het programma staat voor de 41ste editie van de Boerendag komende zaterdag in orde te hebben. Voor de vrijwilligers van De Karkooi is het nog even flink aanpoten geblazen.

De Karkooi is langzaam maar zeker te krap geworden. Uitbreiding is bittere noodzaak. Met dat laatste is een groep van vrijwilligers flink bezig geweest.Ze hadden oh zo graag de boel nog voor de Boerendag volledig gefikst willen hebben. Dat zit er helaas niet in. Hoog tijd voor de laatste inspectie van alle werktuigen en gereedschappen die op de Boerendag gebruikt worden. “We kunnen het niet veroorloven dat na te laten”, zegt conservator Mulders. Heel het jaar door werkt de uit tien personen bestaande vrijwilligersgroep aan het boerentuig. Daarvoor heeft men de woensdag aangewezen. We praten met enkele leden van de werkroep, te beginnen met Jac Mouws, een van de laatste aanwinsten. Hij wordt eerdaags 65 jaar. (meer…)


Na 37 jaar zet Rien van Dijk een punt achter zijn Boerendag carrière. 37 jaar geleden begonnen als voerman in de optocht. Al snel werd hij commissielid bij de werkgroep die de activiteiten, demonstraties en programma’s samenstelt. Na 10 jaar de stap naar algemeen bestuurslid, en toen 17 jaar geleden de functie van penningmeester open kwam, ging hij zich met de financiën van de Boerendag bezighouden. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de begeleiding van verkeersregelaars en parkeerwachten tijdens de Boerendag, maakte hij het bordenplan en bedacht de bewegwijzering en omleidingsroute voor het 1ste weekend van augustus. Alsof het nog niet genoeg was: Rien was de stem van de centrale omroep en hij bezette tijdens de Boerendag de hoofdkassa. Zo kwamen alle medewerkers en deelnemers wel een keer bij hem voorbij. Liefst kreeg hij ook alle bezoekers in zijn kassa, dat was immer goed voor de omzet. Voldoende redenen voor het Boerendag bestuur om Rien tot erelid te benoemen. De hierbij behorende oorkonde werd hem onlangs tijdens een gezellig bestuursavondje uitgereikt door voorzitter Jos van Rijckevorsel.


Begin gemaakt aan nieuwbouw Karkooi Stichting Boerendag

17 mei 2017 - Charles Luijten / De Zundertse Bode

RIJSBERGEN – Na vijftien jaar wachten is er eindelijk een begin gemaakt met de nieuwbouw en de gedeeltelijke verbouw van de Karkooi van de Stichting Boerendag. Het pand op de Tiggeltseberg voldeed op diverse fronten niet meer volgens het bestuur van de stichting.

Met name op representatief gebied voldeed de Karkooi niet meer.

Nieuwbouw
Afgelopen week werden de graafwerkzaamheden en het storten van het beton verricht waarop de peilers worden geplaatst. Deze eerste fase betreft het een aanbouw van 16×15 meter waar straks de nieuwe kantine en werkplaats komen. Ook komt er extra ruimte voor opslag. BIJDRAGE CHARLES LUIJTEN


Aandacht voor ploegen in de Karkooi

26 april 2017 - Eigen persbericht

Kom tussen 11.00 en 16.00 uur op bezoek en de medewerkers van de Karkooi kunnen u alles vertellen over  allerlei soorten ploegen, de ontwikkeling van de ploeg en bijzonderheden van het ploegen.  Ook over het verschil van een eenpaardsploeg, een treepaards- of vierpaardsploeg.

Het Boerendagmuseum bezit een groot aantal paardenploegen. Wijlen Kees Goos heeft het merendeel bijeen gezocht. Zo hebben we een aantal houten ploegen met metalen risters. Ook een nagenoeg originele karploeg. Deze ploeg heeft een los voorstel met een groot en klein wiel. Bij sommige ploegen hoort nog een zg. ploegspade. Bij anderen hoort weer een houten hamer voor het goed afstellen. Een grote ontginningsploeg moest met zeker twee paarden getrokken worden. Weiland scheuren gebeurde vaak in twee delen, eerst de zode ongeveer 8 cm. diep afleggen en vervolgens in dezelfde voor nog zo’n 12 tot 15 cm. zuivere grond er over heen. We hebben ook een aspergeploeg en diverse aanaardploegen.

Zo’n 100 jaar geleden werd het hout vervangen door metaal. De houten ploegen werden veelal door de plaatselijke timmerman en smid gemaakt. In de 20e eeuw werden de ploegen al in de fabriek gemaakt. deze ploegen werden zowel als rondgaande en als wentelploeg gemaakt. Rondgaande ploegen veelal eenpaards, de wentelploegen zowel eenpaards als twee tot vierpaards uitvoering. Een paard kan tot ongeveer 10 pk aan kracht ontwikkelen. De moderne tractoren tot ver boven de 100 pk. Goed afgesteld leveren ze prachtig ploegwerk. Maar toch veel waardering voor onze voorouders die dit zware werk met een os of paardje soms dagenlang volbrachten.

 

 


Voorbereiding op Boerendag Rijsbergen in volle gang

20 juli 2016 - Charles Luijten (De Bode)

Boerendag-Rijsbergen-Karkooi-FOTO-CHARLES-LUIJTEN-Medium[1]RIJSBERGEN – De bedrijvigheid in de Karkooi van de Boerendag, waarin al het cultureel boerenerfgoed opgeslagen is, wordt momenteel wat meer opgeschroefd. Voor de veertigste editie van de Boerendag, die dit jaar op 6 augustus wordt gehouden, moeten alle historische land- en tuinbouwattributen immers naar behoren functioneren. Conservator Jan Mulders heeft er alle vertrouwen in dat dit – met hulp van zijn manschappen – ook het geval zal zijn. (meer…)


Open Zondag in Boerendagmuseum De Karkooi

21 juli 2015 - De Zundertse Bode

Zondag 26 juli is het weer Open Zondag in de Karkooi aan de Tiggeltsebergstraat te Rijsbergen.

De Stichting Boerendag is met het Karkooi museum één van de deelnemers van de Verzamelingendag van de Heemkundekring De Drie Heerlijkheden. In de Karkooi is een verzameling te zien van o.a. karren, wagens, gereedschappen en huisraad uit grootmoeders tijd. Een mooi voorproefje van de Boerendag (die een week later plaats vindt).

Routebeschrijving

In alle 5 de kerkdorpen van de gemeente Zundert zijn zondag 26 juli bijzondere verzamelingen te zien. Zeer bijzondere verzamelingen zoals o.a. zilveren rammelaars, snoepblikken, theezakjes, Brabantse mutsen, bromfietsen, tractoren, decap orgels, oude ansichtkaarten, muziekverzamelingen en ansichtkaarten. Bij alle locaties zijn routebeschrijvingen te krijgen van de plaatsen waar tussen 10.00 en 17.00 uur verzamelingen te zien zijn in Zundert, Klein Zundert, Wernhout, Achtmaal en Rijsbergen. Om alle tentoonstellingen te kunnen bezoeken is het verstandig om al tijdig in de voormiddag te starten. De route is goed op de fiets maar zeker ook met de auto te berijden.

Boerenerf

In de Karkooi is sinds vorig jaar een vitrine met ca. 35 op schaal gemaakte karren en wagens, een schenking van wijlen Isaac Luteijn. Sinds enkele weken is daar ook “een boerenerf” van Frans Mathijssen bijgekomen. Een grote woonboerderij, een zwarte schuur, kippenhok, manege, waterput, hondenhok, karkooi, hooischuur. Alles op schaal en heel speciaal tot in detail afgewerkt. Een nieuwe verzameling waar de Boerendag, de Karkooi en zeker ook de familie Mathijssen bijzonder trots op is.

Samen delen

De verzamelaars willen hun specifieke verzameling, hoe groot of hoe klein dan ook, graag samen met bezoekers en publiek delen op zondag 26 juli. Bij het Wierenbos in Wernhout zal om 10.00 uur de opening plaatsvinden, op deze locatie kunt u gelijk al zo’n 9 verzamelingen bekijken en een route uitstippelen naar de andere verzamelplaatsen in Achtmaal, Zundert en Rijsbergen. De route kan ook elders starten: bijv. bij Van Goghhuis in Zundert, De Weeghreijse of De Karkooi in Rijsbergen.


Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten