Open Zondagen 2014

Op zondag 6 april is de eerste van een serie Open Zondagen in het Boerendagmuseum “de Karkooi”. Vervolgende is er ook een open dag op de eerste zondagen van mei, juni, juli, augustus, september en oktober. Telkens van 11.00 tot 16.00 uur. IedereOpen Dag heeft een eigen thema.

Zondag 6 april zal het “Karkooiplein” worden geopend. Nadere informatie volgt nog.