Boerendag-Rijsbergen-FOTO-CHARLES-LUIJTEN[1]RIJSBERGEN – Hoewel de Boerendag Rijsbergen menig succesvol jaar beleefde, waren er in de jarenlange geschiedenis ook enkele tegenvallers. Een terugblik in de aanloop naar de veertigste editie komende maand.

Zaterdag 6 augustus komt steeds dichter bij, dus ook de Boerendag die veertig jaar geleden op dezelfde datum voor het eerst plaatsvond. Qua omvang niet te vergelijken de allereerste editie. Het cultureel evenement, dat inhoudelijk hoofdzakelijk bedoeld is om het plattelandsleven van een eeuw geleden op diverse fronten uit te beelden, groeide telkens weer. De laatste jaren echter moest de Boerendag Rijsbergen beetje bij beetje inleveren. Ook wat het bezoekersaantal betreft. Het is een ontwikkeling waarbij (bijna) geen enkel evenement buiten schot blijft.

Fokveekeuring
Dat inleveren begon 1997 toen naar aanleiding van het rapport van de commissie Schampers uitvoering werd gegeven aan de gemeentelijke herindeling. Ook Rijsbergen en Zundert werden niet ontzien. Voor de Boerendag had dat allerminst prettige gevolgen. De voorheen gekregen gemeentelijke – financiële – ondersteuning werd verleden tijd. Een tweede knak, en niet de minste, kwam enkele jaren later. Aangescherpte regelgeving van overheidswege maakte een eind aan de unieke gecombineerde fokveekeuring. Het hart werd als het ware uit de Boerendag gesneden. De fokveekeuring was een activiteit welke binnen de hele Benelux als uniek werd aangemerkt. De landelijke radio en televisie kwamen ervoor naar Rijsbergen. Zelfs de toenmalige BRT uit een buurland ontging het niet. Met de keuring was het immers veertig jaar geleden allemaal begonnen.

Gewijzigde aanpak
Jaren achtereen waren er de traditionele regionale keuringen van geiten en schapen Ook die werden door regelgeving van bovenaf de das omgedaan. “Nog even en dan zijn konijnen en pluimvee aan de beurt. Waar horen boerderijdieren eerder thuis dan op de Boerendag”, zegt een bestuurslid van de Stichting Boerendag. Wie straks de Boerendag bezoekt, zal het opvallen dat de organiserende stichting het over een andere boeg heeft gegooid. Te beginnen met de afschaffing van entreegelden. Misschien een beetje gewaagd aangezien de Stichting Boerendag noch subsidie noch sponsorgelden binnenhaalt. Tweemaal moest de spaarpot aangesproken worden om het verlies van het evenement op te vangen. Dat was onder meer in 1981 en 1990 het geval vanwege extreme hitte. Bij laatstgenoemde editie liep het kwik op tot 35,3 graden en waren er amper 1.500 betalende bezoekers terwijl er gemiddeld 11.000 komen. Het hoogtepunt lag in de jaren ‘90 toen er om en nabij 18.000 bezoekers waren. Iets dergelijks zal zich wellicht niet meer voordoen. Verregend is de Boerendag in al die jaren van trouwens nooit.

Alternatieven
De organisatie van de Boerendag Rijsbergen moet vandaag de dag dus volledig en alleen financieel worden gedekt door inkomsten uit de horeca. “We hebben om die reden dan ook flink gesleuteld aan het programma. Afgezien wordt van het nog langer in huis halen van dure shows. We hebben daar leuke, betaalbare alternatieven voor in de plaats. De wat andere aankleding en opstelling maakt de Boerendag er absoluut niet minder aantrekkelijk op”, zegt Theunis Mulders van de Activiteitencommissie. Een andere infrastructuur is eveneens aan de orde. De Tiggeltsebergstraat blijft gevrijwaard van marktkramen. Daarnaast zijn zowel de plaats van opstelling en route van de optocht gewijzigd. Tot slot krijgt het volledige Boerendagterrein een andere indeling. BIJDRAGE CHARLES LUIJTEN