Het publiek kon van zeer nabij de geboorte van een kalfje zien. BIJDRAGE CHARLES LUIJTEN / FOTO JEN VEENSTRARIJSBERGEN – Op zaterdag 6 augustus 1977 werd in Rijsbergen voor de allereerste keer de Boerendag gehouden. Komende maand vindt precies op 6 augustus editie nummer 40 plaats.

Rijsbergen was in 1977 nog een echt boerendorp met haar grote veestapel van zwart- en roodbont rundvee, om en nabij de 4.000 stuks. Vingers te kort om het aantal boeren te tellen. Daar ben je tegenwoordig gauw klaar mee. Men vindt dat het landschap er niet mooier op is geworden nu je de koeien nauwelijks nog in de wei ziet. De te houden plaatselijk gecombineerde fokveedag (keuring) was destijds vanwege zijn unieke karakter tot zelfs over de grens bekend.

Begin
Toen het Charles Luijten – die misschien wel boerenbloed in zijn aderen heeft – tijdens de jaarlijkse fokveedag in 1976 op een perceel van Sjef Matthijsen (veehouder) in Tiggelt ter ore kwam dat het de voorlaatste keuring zou zijn, knoopte hij dat goed in de oren. De fok/controlevereniging Sint Bavo van Zwartbont (FH) en Sint Bernardus Roodbont (MRY-veeslag) zouden het na de 25ste gecombineerde fokveedag in 1977 voor gezien houden. Luijten, hij had er tot dan nagenoeg geen overgeslagen, ging meteen aan de slag met het opzetten van een door hem bedacht plan dat moest dienen voor een feestelijke afsluiting van 25 jaar fokveedag. Eind 1976 lag het plan reeds kant en klaar op de plank. De besturen van vernoemde Sint Bavo en Sint Bernardus die er zich over bogen, toonden bleken enthousiast. Net als burgemeester Toon Hartman die alle gemeentelijke medewerking toezegde. Nu was het nog zaak om mensen vinden om het op papier uitgewerkt idee uit te voeren. Nico van Dongen, Jan Bastiaansen, Antoon Luijten, Jan Jacobs en Astrid Dunk waren daartoe bereid. Op zaterdag 6 augustus 1977 zou voor het eerst de Boerendag plaatsvinden, met als locatie Laguiten.
Het KPJ-veld aan de Nassaustraat, een deel van deze straat en de Frederikstraat werden in beslag genomen. Met de damesdrumband van muziekvereniging Sint Cecilia aan kop trok een kleinschalige optocht door het dorp. Een markt van alleen plaatselijke ondernemers, volksdans, levende muziek, demo’s, expositie en kinderspelen vormden de omlijsting van de jubilerende fokveedag. De koeien genoten er al even zo hard van als hun verzorgers. Het liep uit op een reuze dorpsfeest.

Landelijk
Eind van het liedje ten slotte was dat de organisatie van de Boerendag en fok/controleverenigingen besloten samen verder te gaan. De eerste ging over in Stichting Boerendag Rijsbergen en er kwam een officieel bestuur. In totaal 24 jaar gingen beide hand in hand totdat strenge regelgeving binnen de veehouderij het per 1991 onmogelijk maakte nog langer de fokveedag op de Boerendag te houden, die toen al gemiddeld 12.000 tot 13.000 bezoekers trok. Het verdwijnen van de fokveedag betekende een groot verlies. Ondanks dat minpunt is de Boerendag er nog altijd. Dit jaar zaterdag 6 augustus voor de 40ste keer. Tot medio augustus zijn in de Weeghreyse op zondagmiddag filmbeelden te bewonderen van de eerste Boerendagen.
Het publiek kon van zeer nabij de geboorte van een kalfje zien. BIJDRAGE CHARLES LUIJTEN / FOTO JEN VEENSTRA