Geachte deelnemer,

Uw deelname aan onze BOERENDAG op 3 augustus a.s. wordt door het bestuur van de STICHTING BOERENDAG bijzonder gewaardeerd.

Ter wille van een goed verloop van de activiteiten waarbij U betrokken bent, menen wij het volgende te moeten mededelen;

  • Wij zien u graag aanwezig op het hoofdterrein om 09.00 uur bij de trekkerstalling op het nummer dat u bij aankomst op het terrein krijgt. De ingang is aan de Tiggeltsebergstraat via Pannehoefsebaan en Hoefstraat. Niet langs bedrijventerrein.
  • Uw contact personen zijn, Marcel van Meer, Thomas Voesenek, Cees Lauwen, Wessel Ooms en Kees Bastiaansen
  • Tussen 9.00u. en 9.30u. dient u zich te melden bij een van deze contactpersonen, deze zal u na aanmelding een enveloppe uitreiken met daarin een lunchkaart en consumptiebonnen.
  • Indien het voor u mogelijk is zouden wij het erg fijn vinden als u op deze dag “GEPAST BOERENKLEDIJ’ zou dragen. Dit draagt immers ook een steentje bij aan de totale sfeer van deze dag.
  • Na afloop kunt u een herinnering ophalen bij uw contactpersonen.

Alvast bedankt voor uw medewerking en een plezierige BOERENDAG toegewenst.

Met vriendelijke groeten,
STICHTING BOERENDAG RIJSBERGEN
namens deze,

Kees Bastiaansen
Marcel van Meer
Thomas Voesenek
Cees Lauwen
Wessel Ooms

Terug naar de pagina Oldtimers