Boerendag-Rijsbergen-Karkooi-FOTO-CHARLES-LUIJTEN-Medium[1]RIJSBERGEN – De bedrijvigheid in de Karkooi van de Boerendag, waarin al het cultureel boerenerfgoed opgeslagen is, wordt momenteel wat meer opgeschroefd. Voor de veertigste editie van de Boerendag, die dit jaar op 6 augustus wordt gehouden, moeten alle historische land- en tuinbouwattributen immers naar behoren functioneren. Conservator Jan Mulders heeft er alle vertrouwen in dat dit – met hulp van zijn manschappen – ook het geval zal zijn.

Het hele jaar wordt er iedere woensdag door een groep vrijwilligers aan het onderhoud van het oude spul gewerkt. Een team dat binnen de Stichting Boerendag onmisbaar is. Dan zijn daar nog enkele vrouwen die zorgdragen voor de garderobe, bestaande uit kleding die herinnert aan grootmoeders tijd, bijna honderd jaar geleden. De Karkooi, altijd goed voor een interessant en leerzaam bezoek, doet daarom tevens dienst als museum, ondanks het feit dat de staat waarin het gebouw verkeert in representatief opzichtver beneden de maat is. “We zijn eigenlijk al jaren hard toe aan een nieuwe dan wel sterk gerenoveerde Karkooi waarin we niet voortdurend hoeven te improviseren. Een ruimte die voldoet aan alle moderne eisen en die de mogelijkheid biedt om bezoekers fatsoenlijk te ontvangen”, zegt conservator Mulders die samenj met voorzitter Van Rijckevorsel een rondleiding verzorgt.

Gemeente Rijsbergen
De eerste drie jaar kon de Boerendag van de gemeente Rijsbergen kosteloos gebruik maken van het door haar tijdelijk gehuurde pakhuis van de kaasfabriek. Door de sloop daarvan dreigde de stichting op straat te komen staan. De gemeente Rijsbergen schoot opnieuw te hulp en stelde een gedeelte van de loods van gemeentewerken gratis beschikbaar. Vervolgens kocht zij in de jaren ‘80 een varkensstal aan om daarin de verzamelingen onder te kunnen brengen. Tot dat moment was het Jan Joosen die het oude boerengereedschap herstelde. Vervolgens werd een werkgroep in het leven geroepen, met Izaak Lutijn als voorman.

Garantiesubsidie
De gemeente Rijsbergen, met Toon Hartman als burgemeester, deed nog veel meer. Zo stelde de gemeenteraad tot een bepaald bedrag een garantiesubsidie ter beschikking opdat de Boerendag door eventueel tegenvallende eigen inkomsten niet in de problemen zou geraken.De gemeente Rijsbergen kwam eind 1995 in financieel opzicht zelfs flink over de brug. Tijdens het burgemeestersbewind van Nico de Jaeger werd de bedrijfshal van de familie Buckens door de gemeente ten behoeve van de Boerendag aangekocht. Kosten: 175.000 gulden. De Stichting Boerendag nam de hal (nu Karkooi) uit eigen spaarmiddelen voor een bedrag van 85.000 gulden over.

Eigen boontjes
Per 1 januari 1997 vond de gemeentelijke samenvoeging Rijsbergen-Zundert plaats. Dat had gevolgen voor de Boerendag. Ondanks toezeggingen door het Zundertse gemeentebestuur – tijdens een kennismakingsgesprek – dat de Boerendag op dezelfde ondersteuning kon blijven rekenen, moest de stichting toch haar eigen boontjes zien te doppen, zo is achteraf gebleken. Top op heden is dat niet anders het geval. Wel verzorgt Zundert de ontvangst van de genodigden op de Boerendag en is de onderlinge verstandhouding goed te noemen. BIJDRAGE CHARLES LUJTEN