Nieuws

Boerendag Rijsbergen heeft programma al klaar

27 juli 2019 - Charles Luijten (De Zundertse Bode

Riet Hereijgers en Jan Mulders: ‘Als je publiek wilt trekken, moet je kunnen inschatten waar het om geeft’ (Foto: Charles Luijten)

Riet Hereijgers en Jan Mulders: ‘Als je publiek wilt trekken, moet je kunnen inschatten waar het om geeft’ (Foto: Charles Luijten)

RIJSBERGEN – Rijsbergen maakt zich weer op voor de Boerendag. Zaterdag 3 augustus is het zover. Het is dan voor de 43ste keer dat het cultureel-folkloristisch evenement plaatsvindt. Ook deze keer worden weer duizenden bezoekers verwacht.

Vorig jaar werd de Boerendag vanwege de moordende hitte en extreme droogte afgelast. Hopelijk doet zich zoiets zich niet meer voor, maar door de klimaatmaatveranderingen weet je het nooit. De Stichting Boerendag gaat er van uit dat dit jaar in elk geval herhaling van 2018 uitblijft. “Het programma voor zaterdag 3 augustus ligt in ieder geval klaar”, zegt secretaris Riet Hereijgers- Mathijssen. Samen met Jan Mulders, hoofdbaas van De Karkooi, praten we met haar over de op stapel staande Boerendag. “Ik heb er alle vertrouwen in dat wanneer de mensen na afloop weer huiswaarts keren, ze zullen zeggen dat ze een interessant en leuk dagje uit zijn geweest”. De attracties zijn zeer verschillend van aard en aantrekkelijk zowel voor jong als oud. Immers: als je publiek wilt trekken, moet je goed kunnen inschatten waar het om geeft.

Gouden Bruiloft

Alle programmaonderdelen van de dag opsommen is te veel, maar dat een uitgebreide braderie niet ontbreekt, mag duidelijk zijn. Ook al heeft die met het alledaagse boerenleven van vele jaren geleden niets van doen. Het gaat op de Boerendag dan ook hoofdzakelijk over het laatste. Thema van het festijn waaraan weer velen uit eigen dorp en andere plaatsen deelnemen is ‘Terug naar de Gouden Bruiloft’. “Onze eigen folkloregroep brengt die in uitvoering. Vele jaren geleden hebben we dat thema al eens gehad en dat was een groot succes”. Zij raadt de kinderen aan niet hun allerbeste kleren aan te doen gezien de speelmogelijkheden en attracties die voor hen worden gebouwd, zoals grote zandbak, ‘zweef’ en nostalgische ‘mallemolen draaidraai’. ” Wanneer kinderen zich goed amuseren, krijgen de ouders ook een fijn gevoel. Het bewerkstelligen van een vrolijke sfeer is voor een Boerendag als de onze dan ook heel belangrijk “, voegt Riet Hereijgers toe.

Opslag

We leggen ons oor te luister bij Jan Mulders onder het drinken van een door vrouw Nel vers gezet bakje koffie. Jan zet in De Karkooi voor een werkgroep van acht vrijwilligers de lijnen uit. Het hele jaar door, behalve bij winterse temperaturen, zet deze zich in voor herstel en onderhoud van alle getuig dat jaren terug praktisch op elke boerderij te vinden was. “Dit jaar was het allemaal niet zo eenvoudig. Vanwege de nieuw- en verbouw van De Karkooi moest het kar- en wagenarsenaal, oude machines en werktuigen, kleding en klein materiaal elders worden ondergebracht, voornamelijk in loodsen, schuren en zolders van particulieren en gestopte boeren”.

Karkooi

Volgens Mulders is het dan ook alle hens aan dek de komende dagen om de spullen bij elkaar te krijgen die op 3 augustus niet mogen ontbreken. “Denk bijvoorbeeld aan de historische optocht waarbij rollend materieel getrokken wordt door zware viervoeters of nostalgische tractoren. Een hele puzzel, je weet immers vooraf niet precies waar om welke spullen wordt gevraagd. De lijsten met aanvragen zijn nog maar net bekend”, zegt Mulders. In De Karkooi zal het in vergelijking met voorgaande jaren in ieder geval een stuk rustiger zijn. Hij hoopt dat opslag en museumruimte daar volgend weer volledig te bezichtigen zijn. Het belooft op zaterdag 3 augustus in de contreien van de Tiggeltseberg, te midden van veel bedrijvigheid en aanwezige levende have, aangenaam toeven zijn.

Informatie

De Boerendag in Rijsbergen is een gezellig dagje uit voor het gehele gezin. Het boerenleven van zestig jaar geleden komt opnieuw tot leven op de eerste zaterdag van augustus. Meer informatie via www.boerendagrijsbergen.nl.

BIJDRAGE CHARLES LUIJTEN


Eerste steen nieuwe Karkooi is eerbetoon aan Boerendag-iconen

4 juli 2019 - Addo Sprangers (De Zundertse Bode)

 Foto: Addo Sprangers

Foto: Addo Sprangers

RIJSBERGEN – De Karkooi, thuishaven van Stichting Boerendag Rijsbergen én Boerendag Museum in wording, ondergaat sinds het vroege voorjaar een ware metamorfose. Afgelopen woensdagmiddag werd hieraan een officieel tintje gegeven middels een symbolische eerste steenlegging.

De handeling vindt plaats onder het toeziend oog van enkele tientallen belangstellenden. Wegens persoonlijke omstandigheden een week later dan aanvankelijk gepland, maar dat maakt het moment er niet minder historisch om.

Gebaar

Charles Luijten, grondlegger van de Boerendag, en Jos van Rijckevorsel, bestuurslid sinds 1977, krijgen de eer om de steen te onthullen door het neerhalen van een vlag met daarop het logo van de Boerendag Rijsbergen. Tot hun eigen verwondering kunnen zij hun eigen namen gegraveerd in de steen teruglezen. “Een fantastisch gebaar”, aldus Charles Luijten. Om er niet veel later nadrukkelijk aan toe te voegen: “De Boerendag en De Karkooi zijn verdiensten van álle vrijwilligers. In je eentje kun je niets. ”

Bestuurslid Riet Hereijgers echter vindt het eerbetoon aan Luijten en Van Rijckevorsel niet meer dan terecht. In haar welkomstwoord schetst ze hoe Charles Luijten in 1977 hoogstpersoonlijk de Boerendag in het leven riep na een aankondiging dat de 25ste editie van de jaarlijkse fokveedagen de laatste zou zijn. Samen met Toon Hartman, burgemeester van de toen nog zelfstandige Gemeente Rijsbergen, richtte hij een werkgroep op die de basis zou leggen voor het evenement dat de Boerendag vandaag de dag is. “De eerste editie vond bijna recht voor de deur van Charles plaats”, weet ze. “Aan de Nassaustraat, waar het beeld van de koe Victoria 2 staat. Vanwege verschillende virussen werd uiteindelijk een streep gezet door de fokveekeuringen, maar vee is nog altijd onderdeel van de Boerendag.”

Locaties

Dat laatste geldt eveneens voor de optocht tijdens de Boerendag, waarbij onder andere karren, wagens, huisraad en gebruiksvoorwerpen de revue passeren. Stuk voor stuk goederen die ook moeten worden opgeslagen. Stichting Boerendag Rijsbergen beschikte daartoe door de jaren heen over verschillende locaties. Van de voormalige kaasfabriek (de locatie waar nu de Boerenbond is gevestigd) ging het naar een schuur aan de Laguitensebaan. In 1995 volgde een verhuizing naar een loods aan de Tiggeltsebergstraat, nadat deze door de Gemeente Rijsbergen was aangekocht en weer doorverkocht aan de Stichting Boerendag Rijsbergen. Die realiseerde er aan de achterzijde een werkplaats. Maar ook op deze locatie, bekend als De Karkooi, groeide de Stichting Boerendag Rijsbergen door de almaar uitdijende collectie historische spullen uit haar jasje. Via de grote verbouwing die nu plaatsvindt – en waarmee zeer royaal ruimte wordt gecreëerd – kan de Stichting Boerendag Rijsbergen weer positief vooruitblikken.

Goud

Riet Hereijgers: “In het Boerendag Museum willen we straks via wisselende tentoonstellingen het Brabantse erfgoed presenteren aan scholieren om hen hiermee kennis te laten maken. Senioren kunnen er herinneringen ophalen aan vroeger tijden. Het is fantastisch dat we De Karkooi nu zo kunnen opknappen, ondanks onze beperkte financiële middelen. Wat dat betreft zijn onze vele vrijwilligers goud waard.”

Parel

Lovende woorden klinken er ook uit de mond van wethouder Twan Zopfi. “Het is belangrijk dat het verenigingsleven een goede basis krijgt”, zegt hij. “Het meekrijgen van cultuur en historie, via de Boerendag, draagt daaraan bij. De jeugd heeft de toekomst.” Hij verwijst naar het in februari van dit jaar door studenten van Breda University of Applied Science gepresenteerde rapport ‘Het verhaal van Rijsbergen’, het resultaat van een in opdracht van de Gemeente Zundert verricht onderzoek naar het culturele erfgoed van Rijsbergen om de rijke geschiedenis van het dorp onder de aandacht te brengen. “De Boerendag wordt hierin omschreven als één van de vijf parels van Rijsbergen.”

Heemkundige Kring

De metamorfose van De Karkooi is ook goed nieuws voor Heemkundige Kring De Drie Heerlijkheden. Zij moest met haar Museum De Weeghreyse, nu nog gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Rijsbergen, uitzien naar een andere locatie. Projectontwikkelaars Maas-Jacobs en Somnium Real Estate, eigenaren van het pand, zijn namelijk bezig met plannen voor herbestemming. Heemkundige Kring De Drie Heerlijkheden krijgt straks – naar verwachting dit jaar nog – onderdak in De Karkooi. “Boerenhistorie en heemkunde, een mooie combinatie “, vindt secretaris Twan van Duijnhoven van de Heemkundige Kring. “Dat zou best wel eens een spin-off kunnen geven.”


Aanpak Karkooi in Rijsbergen geen overbodige luxe

4 april 2019 - Addo Sprangers (De Zundertse Bode)

Vrijwilligers zijn druk in de weer met De Karkooi 2.0. (Foto: Charles Luijten)

Vrijwilligers zijn druk in de weer met De Karkooi 2.0. (Foto: Charles Luijten)

RIJSBERGEN – De Karkooi op de Tiggeltseberg wordt momenteel stevig onder handen genomen. Het blijkt bepaald geen overbodige luxe. Sterker nog: het was hoog tijd om aan iets te doen aan onder meer de hoge vochtigheidsgraad, lekkages, versleten sanitaire voorzieningen, ruimtegebrek en de afwezigheid van isolatie.

Al vier maanden is het drie tot vier dagen per week alle hens aan dek bij de Stichting Boerendag om aan al die gebreken een eind te maken. Alles bij elkaar een hels karwei dat onder aanvoering van Wil Hereijgers en Jac Mouws en met hulp van nog meer andere vrijwilligers wordt uitgevoerd. De kosten lopen inmiddels naar de 200.000 euro. Voor Stichting Boerendag, die geen subsidie ontvangt, een aanzienlijk bedrag.

Juichstemming

De Karkooi, voorheen een montagewerkplaats van de familie Buckens, werd door de oude gemeente Rijsbergen ten behoeve van de Stichting Boerendag aangekocht. De laatste nam deze van de gemeente op 1 juli 1996 over voor een koopprijs die ettelijke tienduizenden guldens lager lag dan de gemeente Rijsbergen er in eerste instantie voor had betaald. Er heerste dan ook een juichstemming bij het bestuur van de Stichting Boerendag en bij haar vrijwilligers. Het moge duidelijk zijn dat niemand bij de Stichting Boerendag zat te wachten op een gemeentelijke herindeling per 1997. De door de oude Gemeente Rijsbergen toegezegde garantiesubsidie bij een financieel tegenvallende Boerendag werd immers door de nieuwe Gemeente Zundert niet overgenomen. Aan de facilitaire bijstand die de Gemeente Rijsbergen twintig jaar lang had verleend kwam eveneens een einde.

Indeling

Het uit asbestplaten bestaande dak van 1.100 m2 is vervangen door een nieuwe bedekking inclusief isolatie. In een reeds eerder voltooide nieuwe aanbouw zijn een keuken, het magazijn en afzonderlijke werkplaatsen voor hout- en constructiewerkzaamheden gerealiseerd. Het voorfront werd onlangs gesloopt. Hiervoor een nieuwe in de plaats komt. Voor de opslag van het legendarisch agrarisch materiaal, het houden van tentoonstellingen en ontvangsten c.q. bijeenkomsten komen speciale compartimenten. Kortom: er moet op vrijwillige basis nog heel wat werk verzet worden. Vers van de pers is dat de Heemkundige Kring De Drie Heerlijkheden in haar zoektocht naar een nieuwe locatie uit de brand is geholpen. Zij krijgt straks onderdak in De Karkooi en is daar erg gelukkig mee.

BIJDRAGE CHARLES LUIJTEN


Studenten gaan op zoek naar Rijsbergse ‘parels’

6 november 2018 - Addo Sprangers / De Zundertse Bode

RIJSBERGEN – Zeven studenten van de Breda University of Applied Sciences gaan in de komende maanden op zoek naar de verhalen achter de rijke cultuur en historie van Rijsbergen. Deze ‘parels’ kunnen vervolgens de basis vormen voor activiteiten zoals voorstellingen, themadagen en rondleidingen.

Cultuurwethouder Twan Zopfi verrichtte vrijdag de officiële aftrap van het zogeheten project Storytelling. Dat gebeurde bij het beeld van ‘Koe Victoria 2’ in de Nassaustraat. Charles Luijten, de man achter de standbeeld, legde hierbij uit waarom het beeld juist hier staat: het markeert de plek waar de eerste edities van ‘zijn’ Boerendag Rijsbergen werden gehouden. Het is een van de vele onderwerpen waar de studenten de komende maanden mee aan de slag gaan. Hiervoor zullen zij inwoners benaderen en met vertegenwoordigers van organisaties in gesprek gaan. “Hoe mooi is het als we verhalen over Rijsbergen ontdekken? Ik ben erg benieuwd wat dit project oplevert”, aldus wethouder Zopfi. “Het is vooralsnog een pilot. Op basis van de ervaringen en resultaten wordt het project geëvalueerd en wordt er besloten om het al dan niet uit te breiden naar de andere dorpskernen van de gemeente Zundert.” Studenten hebben in Rijsbergen reeds huis aan huis ansichtkaarten verspreid om zogezegd verhalen te kunnen ophalen. Van woensdag 21 november tot en met vrijdag 23 november gaan ze op straat in gesprek met inwoners van Rijsbergen. Wilt u in contact komen met de studenten? Stuur dan een berichtje via e-mail hetverhaalvanrijsbergen@gmail.com.


Ook groot feest zonder boerendag in Rijsbergen

5 augustus 2018 - Martijn Schraven / BN De Stem

RIJSBERGEN – Een afterparty zonder dat de party zelf plaats heeft gevonden. Dit opmerkelijke fenomeen deed zich zaterdagavond voor in Rijsbergen. Geen boerendag, wél een zeer geslaagde afterparty. De extreme temperaturen deed de organisatie van het jaarlijkse boerenevenement al anderhalve week geleden besluiten het feest overdag af te gelasten. Tegelijkertijd wilden ze de jeugd hun feestje ‘s avonds niet onthouden.

,,Het was een moeilijke keuze, maar ik ben ervan overtuigd dat het de enige juiste keuze was”, zegt Riet Hereijgers namens de organisatie. ,,Welk weerstation we er ook op nasloegen, anderhalve week geleden, ze gaven allemaal temperaturen aan van 30 graden of warmer. Veel te warm voor veel van onze wat oudere bezoekers en zeker ook te warm voor de dieren. Dat zou betekenen dat we allerlei extra maatregelen zouden moeten treffen terwijl de bezoekersaantallen waarschijnlijk alsnog achter zouden blijven. Dat zou tot een te groot gat tussen uitgaven en inkomsten leiden.” 

Het geeft een bevreemdend beeld, op de zaterdagavond. De feesttent staat er ietwat plompverloren bij in het verder lege veld. Desalniettemin was het een geslaagde afterparty. Het warme weer, dat overdag zo’n spelbreker was, blijkt ‘s avonds heerlijk aangenaam te zijn. Meer dan 1.000 feestvierders wisten de tent – en de daarin geplaatste tap – goed te vinden. Dat boerenjongeren niet bang zijn om te sjouwen, is goed terug te zien wanneer bezoekers met soms wel drie of vier bladen bier tegelijkertijd van de bar af komen. 

Clownspak

De prijs voor de meest creatieve outfit, mocht deze uitgereikt worden, zou ongetwijfeld gaan naar Mark Haperen (32) in zijn clownspak. Op 28 september gaat hij ‘Ja’ zeggen tegen zijn lief Maaike. In aanloop daarnaartoe namen zijn vrienden hem vandaag mee kleiduif schieten in Wouw om vervolgens per solex terug te rijden naar het feest in Rijsbergen. In tegenstelling tot zijn aanstaande, is Mark niet geboren en getogen in Rijsbergen. ,,Ik kom oorspronkelijk uit Gilze”, laat hij weten. ,,Ik bezoek de boerendag al jaren. Normaal komen we dan aan het eind van de middag even kijken waarna we blijven voor het feest ‘s avonds.”

Kelly Vermeeren (15) baalt een beetje van het feit dat ze niet deel heeft kunnen nemen aan de kalverkeuring die normaliter plaatsgevonden zou hebben. ,,Maar ik snap het wel. Het is jammer, ik had al goed geoefend met enkele kalveren maar het was voor de dieren gewoon te warm geweest vandaag.” Ze kwam als klein meisje al jaarlijks op de boerendag. Dit is de derde afterparty die ze bezoekt. Haar schoonzus (‘onze vriendjes zijn broers’) Lisanne Machielsen (19) viert het feestje voor de vijfde keer mee. ,,Het is gewoon altijd gezellig hier.” Op eerdere boerendagen kwam ze altijd wel even een kijkje nemen. ,,Ook omdat leden van het buurtschap meestal bij de muntenkassa zitten”, legt ze uit.


Boerendag Rijsbergen last activiteiten overdag af

26 juli 2018 - Persbericht Stichting Boerendag Rijsbergen

Programma overdag afgelast, avondfeest gaat wel door

Boerendag Rijsbergen last activiteiten overdag af

Door de aanhoudende droogte en het extreem warme weer heeft de organisatie van Boerendag Rijsbergen het moeilijke besluit moeten nemen, om de Boerendag-activiteiten van zaterdag 4 augustus overdag  af te blazen. Het feestprogramma in de feesttent tijdens de avonduren gaat gewoon door.

Voor het eerst in het 42-jarig bestaan van het evenement is de organisatie genoodzaakt om dit besluit te nemen. De huidige weerverwachtingen geven op dit moment geen verbetering in de extreme weeromstandigheden aan. De komende dagen en in de week van 4 augustus  blijft het kwik rond en boven de 30 graden. Voor zowel mens als dier kan dit extreme weer leiden tot gezondheidsrisico’s door langdurig aan de zon en de warmte te worden blootgesteld. De Stichting Boerendag volgt hierin het Nationaal hitteplan en adviezen van gezondheidsorganisaties  zoals GGD en GHOR op, en heeft overlegd met Gemeente Zundert.

Tijdens de dag waren demonstraties, optredens ingepland die (veel) energie kosten van mensen en dieren. Omwille van de veiligheid van het evenement wil de organisatie hierin geen risico lopen. Tevens zouden er extra kosten worden gemaakt om de veiligheid voor zowel bezoekers, vrijwilligers en deelnemers te waarborgen tijdens het evenement en de voorbereidingen.

Afterparty gaat wel door
In de avonduren zal de Boerendag Afterparty in de feesttent wel gewoon doorgang vinden. Vanaf 20:30 uur barst het feest los in de feesttent met DJ Gijs, DJ Barry Fest en een optreden van Jeroen van Zelst en Randy Watzeels. De entree bedraagt € 10,-.

Boerendag 2019 op 3 augustus
Wij hopen op uw begrip voor deze situatie. De organisatie gaat haar best doen om op de eerste zaterdag van augustus in 2019 weer een nieuwe Boerendag te organiseren. Houdt u alvast zaterdag 3 augustus 2019 in uw agenda vrij.

Informatie
De organisatie heeft geprobeerd om haar afnemers, leveranciers, deelnemers, medewerkers  en vrijwilligers tijdig te informeren omtrent dit besluit. Mocht onze berichtgeving u niet bereikt hebben, dan kunt u dit bericht als zodanig beschouwen. Voor meer informatie is het secretariaat bereikbaar via info@boerendagrijsbergen.nl of via de contactinformatie op onze website.


Boerendag Rijsbergen weer in aantocht

23 juli 2018 - Addo Sprangers (De Zundertse Bode)

RIJSBERGEN – ‘Het fijnste dagje uit’ is in Rijsbergen te vinden op zaterdag 4 augustus 2018 op en nabij het evenemententerrein aan de Tiggeltsebergstraat. Hier wordt dan de 42ste editie van de jaarlijkse Boerendag Rijsbergen gehouden.

Dat betekent een volle dag nostalgisch cultuur snuiven, dit jaar rondom het thema ‘Gouden Bruiloft’. De Boerendag wordt ook wel omschreven als ‘nostalgie in een levend openluchtmuseum’. Bij de echte fans van de Boerendag in Rijsbergen staat de eerste zaterdag van augustus hoe dan ook met rood omcirkeld op de kalender. Zo’n 500 vrijwilligers zijn op de Boerendag in touw om de duizenden bezoekers te vermaken. Nostalgie en folklore vieren hoogtij tijdens de Boerendag, waar het plattelandsleven van vroeger in de Brabantse dorpen en op de boerderij levensecht in beeld wordt gebracht. Zelf spreekt de organisatie het liefst van ‘een sociaal-culturele manifestatie waar boer en burger dichter bij elkaar komen’. Ook is er een braderie en een kinderkermis. Surf voor meer informatie naar www.boerendagrijsbergen.nl


12.000 bezoekers genieten van boerensfeer uit jaren ’50

7 augustus 2017 - Steven van Beek / BN de Stem

Louis de Bie (l) neemt het met zijn twee 2pk-Belgische trekpaarden Suska en Gerda op tegen Kees Bastiaansen op zijn 16pk-trekker, een Steyr één-cilinder. ,,We wisten op voorhand al dat de paarden zouden winnen.” © Foto: Ramon Mangold

RIJSBERGEN – Het was weer volop genieten voor de liefhebbers van het oude boerenleven op de Boerendag in Rijsbergen.

‘Een sterk gevoel van nostalgie’ krijgt bezoeker Frans van Tetering uit Zevenbergen bij het defilé van paarden, die allerlei landbouwtuig en koetsen achter zich aanslepen. Halverwege de 41ste editie van de Boerendag, zaterdag in Rijsbergen, breekt de zon door en kunnen de 12.000 bezoekers zich weer helemaal in het boerenleven uit de jaren ’50 en ’60 wanen.

Paarden

Van Tetering groeide op in de jaren ’40 en ’50, eigenlijk vlak voor de opkomst van de tractor. De boeren in die tijd deden het vooral met paarden, met paardenkrachten. ,,Zelf kom ik niet uit een boerengezin, maar dat boerenleven heeft me altijd enorm aangetrokken. Ik ging als jongetje dan ook vaak bij boeren in de buurt langs om te kijken en te helpen. Ik vond het altijd bijzonder machtig als paarden de grond omploegden.”

Van Tetering kijkt dan ook zijn ogen uit op de Boerendag; het is zijn eerste keer. ,,Door de vele regen vandaag zijn we wat later gekomen. Volgend jaar wil ik echt ‘s morgens. Natuurlijk is er bij dit evenement veel circus omheen, wat van mij niet zo hoeft. Maar in de kern zijn de wagens, het gereedschap en de boerderijdieren allemaal enorm herkenbaar.”

Nieuw

‘s Middags is er een nieuw onderdeel op de Boerendag. Honderden bezoekers kijken naar een krachtmeting tussen de twee paarden Suska en Gerda en een trekker uit 1950 met 16 pk. Zowel de machine als de paarden slepen een slee achter zich aan. Om de vier meter klimt hier een mens op; wie het eerst niet meer verder kan verliest. De paarden kunnen zeventien mensen aan, de tractor komt tot slechts vijftien. ,,We zochten een interactief onderdeel met paarden, dat niet alleen voor kinderen interessant was”, legt Boerendag-voorzitter Jos van Rijckevorsel uit. ,,We hebben deze strijd uitvoerig getest met stenen, dus we wisten op voorhand al dat de paarden zouden winnen. Dit onderdeel is wat mij betreft een mooie toevoeging, ik denk dat het een blijvertje is.”

Een blijvertje is ook de folklore: een doorlopend theater, waar je je echt in de jaren ’50 waant. De 90-jarige mevrouw Oostvogels speelde de afgelopen 31 jaar vol overgave mee met dit onderdeel, maar besloot daar dit jaar met pijn in het hart mee te stoppen. ,,Ik heb het altijd met zoveel plezier gedaan. Dan was ik weer aan het breien, of ik deed andere werkjes en dat deed ik met hart en ziel. Deze folklore is zo belangrijk geweest voor me, dat het me dit jaar enige moeite kostte om naar de Boerendag te gaan. Ineens ben ik geen fotomodel meer”, glimlacht ze.

Trekkers

Een wandeling over het terrein van tweeëneenhalve hectare vereist enige scherpte, want overal lopen koeien, paarden en ezels rond. Niet op het gedeelte waar oude tractoren tentoongesteld worden. ,,Trekkers hè”, verbetert Theo de Laat uit Made. Hij is hier met zijn club die desondanks toch Eerste Drimmelense Tractor Oldtimer Vereniging (EDTOV) heet; de club nam vijftien trekkers mee. ,,Het zijn de trekkers uit onze jeugd, hier zijn we mee opgegroeid. Er staan hier prachtige apparaten, zelfs een uit de jaren ’40”, klinkt het haast ontroerd.

Dat geldt niet voor Van Tetering, die dan ook uit een iets oudere generatie komt. ,,Voor mij draait het om de paarden. Die tractoren heb ik altijd speelgoed gevonden, daar heb ik echt minder mee.”


Sfeervolle en goed bezochte Boerendag in Rijsbergen

6 augustus 2017 - Charles Luijten / De Zundertse Bode

RIJSBERGEN – Het moest ’n keer gebeuren, na veertig jaar droog weer regenval op de een en veertigste editie. Het mocht de pret niet drukken en het  publiek bleef er niet voor weg. De traditionele Rijsbergse Boerendag is naar wens van de organisatie en bezoeker verlopen.

Duizenden  vergaapten zich aan de vele legendarische schouwspelen die door de vele medewerkers en deelnemers van internationaal  allure werden opgevoerd. Heel wat zuiderburen maakten er deel van uit. De afterparty was al evenzo succesvol.

Rijsbergen kan dan ook op een succesvolle Boerendag terugzien die de financiële tegenvaller van vorig jaar heeft heeft weggepoetst. BIJDRAGE CHARLES LUIJTEN


Boerendag Rijsbergen 2017: ‘Voor een appel en een ei’

4 augustus 2017 - Addo Sprangers / De Zundertse Bode

RIJSBERGEN – ‘Voor een appel en een ei’. Aldus luidt het thema van de Boerendag in Rijsbergen van dit jaar. Komende zaterdag beleeft het evenement zijn 41ste editie.

Met ‘voor een appel en een ei’ wordt meteen ook subtiel verwezen naar de bescheiden toegangsprijs die deze keer weer voor de Boerendag wordt gevraagd. Twee jaar geleden besloot de Stichting Boerendag een streep te trekken door het vragen van entree in de hoop hiermee de dalende bezoekersaantallen een impuls te geven. (meer…)


Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten